Our Chief Economist in SvD.se – Norsk bedömare: Sveriges fel att norska kronan faller