indian sex film.http://pornsnake.net/ http://tamilkamaveri.monster telugu sex

News

News

 • Our Chief Economist in dn.no – Kronen har styrket seg mot flere valutaer

  – Den sterke kronen henger sammen med olje- og gassprisen. Korrelasjonen mellom oljeprisen og kronen er særlig sterk fordi den globale energikrisen nå er en hovedsak for alle investorene, sier Bjørn Roger Wilhelmsen, sjeføkonom i Nordkinn Asset Management.

  Les mer: Kronen har styrket seg mot flere valutaer: – Den globale energikrisen er en hovedsak for alle investorene | DN

 • Our Chief Economist in dn.no – Jens Stoltenberg er joker i jakten på ny sentralbanksjef

  Sjeføkonomene Elisabeth Holvik i Sparebank 1 og Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management, i tillegg til nevnte Øysten Dørum i NHO, peker alle på Bache og Holmsen som de mest logiske kandidatene, med Bache som en knapp favoritt.

  Les mer: Jens Stoltenberg er joker i jakten på ny sentralbanksjef | DN

 • Our Chief Economist in dn.no – Økonomer ikke bekymret for videre shoppefall

  Påvirker ikke Norges Bank

  Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management er heller ikke bekymret.
  – Helt siden koronaen i mars i fjor, har statistikken vært veldig svingende fra måned til måned. Trenden er positiv, så dette er udramatisk, sier han.

  Les mer: Økonomer ikke bekymret for videre shoppefall: – Mange har nok behov for å fornye garderoben fremover | DN

   

   

 • Beräkning av tröskelräntan (NOK)

  Vid beräkning av tröskelräntan för fastställande av eventuellt prestationsbaserat arvode använder Nordkinn 3 månaders statsränta. För våra fonder Nordkinn Asset Management Fixed Income Macro NOK B och Nordkinn Asset Management Fixed Income Macro NOK E används den syntetiska ränteserien för statsskuldväxlar i Norge, vilken fram till den 30 juni 2021, publicerats på Norges Banks hemsida. Från och med den 1 juli 2021 finns endast historiska noteringar tillgängliga. Det kommer därför inte längre vara möjligt att beräkna tröskelräntan med räntor från Norges Banks hemsida. Nordkinn använder därför Nordic Bond Pricing (NBP) som ny leverantör av tremånaders statsränta. Valet av leverantör gjordes mot bakgrund till att NBP använder en väletablerad beräkningsmetodik, samt att den nya räntan kommer att vara i praktiken identisk med den Norges Bank tidigare publicerat. Detta har inte någon påverkan på andelsägaren som inte behöver agera på denna ändring.

  Nordkinn Asset Management Fixed Income Macro NOK B:
  Ny tröskelränta från: NOGOVD3M, NBP Norwegian Government Duration 0,25 Index NOK (tidigare ST1X Norsk stat 0,25 Duration)
  Nordkinn Asset Management Fixed Income Macro NOK E:
  Ny tröskelränta från: NOGOVD3M, NBP Norwegian Government Duration 0,25 Index NOK (tidigare ST1X Norsk stat 0,25 duration)

 • Nordkinn Asset Management AB (Nordkinn) informerar härmed om ändringar i fondbestämmelserna

  Nordkinn Asset Management AB (Nordkinn) informerar härmed om ändringar i fondbestämmelserna

  Nordkinn informerar härmed om att Finansinspektionen godkänt ändringar i fondbestämmelserna för:

  Nordkinn Fixed Income Macro Master Fund (“Mottagarfonden”)
  Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK) A
  Nordkinn Fixed Income Macro Fund (NOK) B
  Nordkinn Fixed Income Macro Fund (EUR) C
  Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK) D
  Nordkinn Fixed Income Macro Fund (NOK) E
  Nordkinn Fixed Income Macro Fund (USD) G
  Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK) I

  (fonderna utöver ”Mottagarfonden” benämns gemensamt för ”Matarfonderna”)

  Ändringen i Mottagarfonden består i att ”spannet” för fondens eftersträvade genomsnittliga risknivå har ändrats. Efter ändringen ska Nordkinn eftersträva att fondens genomsnittliga risknivå, mätt som årlig standardavvikelse, ska uppgå till 2 till 8 procent (tidigare 4 till 8 procent). Ändringen är till följd av de stimulanser som genomförts av centralbankerna de senaste åren, vilka haft betydande påverkan på både räntenivå (samtliga räntor längst hela durationskurvan, i alla delar av den utvecklade världen) samt marknadsvolatiliteten, som båda sjunkit avsevärt. Då Nordkinns bedömning är att dessa marknadsförutsättningar kan komma att bestå har spannet justerats i syfte att ge en mer rättvisande bild av fondens eftersträvade genomsnittliga risknivå. Ändringen medför ingen ändring av fondens placeringsinriktning eller riskprofil.

  Följande ändringar har genomförts i fondbestämmelserna för Matarfonderna:
  – Spannet för fondernas eftersträvade genomsnittliga risknivå har ändrats på motsvarande sätt som för Mottagarfonden (se närmare ovan).
  – Andelsägare kommer att kunna begära teckning och inlösen på andra sätt än genom att använda en särskild blankett. Närmare information om detta finns i informationsbroschyren.
  – Teckning och inlösen ska vara Nordkinn tillhanda senast kl 15.00 fyra bankdagar före ”Handelsdagen” (oavsett om dagen för teckning respektive inlösen är en hel bankdag eller en halv bankdag).
  – Nordkinn har rätt att i undantagsfall tillåta teckning även om likviden inkommit till fondens bankkonto eller bankgirokonto senare än fyra bankdagar före ”Handelsdagen”.
  – Vid beräkning av prestationsbaserad avgift kommer Nordkinn att avrunda antalet andelar och storleken på avgiften till två decimaler (uppåt och nedåt). Tidigare har Nordkinn endast haft rätt att avrunda nedåt till två decimaler. Ändringen har genomförts av systemtekniska skäl.

  Ändringar i fondbestämmelserna för Mottagarfonden och Matarfonderna bedöms inte vara av väsentlig betydelse för andelsägarna.

  Uppdaterade informationsbroschyrer (inklusive fondbestämmelserna) finns tillgängliga på vår hemsida, www.nordkinn.se.

  Kontakta oss gärna på +46 8 4734050 eller post@nordkinnam.se om du har några frågor.

   

  Nordkinn Asset Management AB