Our Chief Economist in dn – Økonomenes prognoser for 2018

Our Chief Economist in dn – Økonomenes prognoser for 2018
January 3, 2018 Nordkinn

DN har spurt 32 økonomer om hvordan de tror utvalgte nøkkeltall for norsk økonomi vil utvikle seg i det nye året.
Les mer i Dagens Næringsliv, Onsdag 2. Januar 2018, side 11