Our Chief Economist in e24n.no – Total kronekollaps

Our Chief Economist in e24n.no – Total kronekollaps
March 19, 2020 Nordkinn

– For det første får vi en oljeprisnedgang i dag som er veldig stor. Så er vi også midt i et børskrakk. Kronekursfallet må sees i sammenheng med at ekstreme bevegelser i globale aksjemarkeder og i oljeprisen, sier Wilhelmsen.

Les mer: https://e24.no/norsk-oekonomi/i/RRpgMd/total-kronekollaps-den-stoerste-i-moderne-tid-naa-er-det-brannsalg