Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) – Dersom Trump vinner, kommer man til å få en ganske stygg reaksjon

Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) – Dersom Trump vinner, kommer man til å få en ganske stygg reaksjon
November 4, 2016 Nordkinn