Our Chief Economist in dn.no – Disse pilene peker opp for EU

Our Chief Economist in dn.no – Disse pilene peker opp for EU
February 26, 2017 Nordkinn

Disse pilene peker opp for EU

Europa er i ferd med å stable seg forsiktig på bena etter en tøff nedgangsperiode. Nå peker en rekke makrotall og indikatorer i riktig retning. Usikkerheten er imidlertid svært stor. -Vi ser et oppsving i euroområdet nå, men det er en del skjær i sjøen, sier Bjørn Roger Wilhelmsen i forvaltningsselskapet Nordkinn Asset Management, som i hovedsak investerer i rente- og valutamarkedene.

Les mer: http://www.dn.no/nyheter/2017/02/26/2044/Makrookonomi/disse-pilene-peker-opp-for-eu

Read more (In English)