Our Chief Economist in dn.no – Det bygger seg opp til noe

Our Chief Economist in dn.no – Det bygger seg opp til noe
September 26, 2017 Nordkinn

Høyere oljepris, raskere renteoppgang og en mer robust oppgang i norsk økonomi taler for en sterkere krone. Men «ketchupeffekten» lar vente på seg.

Kan styrkes mer enn oljeprisen

Sjeføkonom Bjørn-Roger Wilhelmsen i forvaltningsselskapet Nordkinn Asset Management venter også sterkere krone fremover. Selskapet forvalter fond som investerer i rente- og valutamarkedene.

– Vi har snudd og blitt mer positive til kronen i det siste, sier Wilhelmsen.

Ifølge beregninger som Wilhelmsen har gjort har det vært en klart sterkere sammenheng mellom endringer i oljeprisen og kronen de siste tre årene enn det historisk har vært. Kronen har rett og slett fulgt nedgangen i oljeprisen svært tett.

Les mer: https://www.dn.no/nyheter/2017/09/26/2044/Makrookonomi/det-bygger-seg-opp-til-noe

Read more (In english)