Our Chief Economist in e24.no – Derfor rømmer utlendingene fra kronen