Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) – Viser at man kanskje var litt raske med å friskmelde norsk økonomi

Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) – Viser at man kanskje var litt raske med å friskmelde norsk økonomi
December 7, 2016 Nordkinn

Veksten har stagnert

Sjeføkonom Bjørn-Roger Wilhelmsen i hedgefondet Nordkinn peker i onsdagsutgaven av DN på at utviklingen i nøkkeltallene de siste månedene tyder på at bedringen i vekstratene i norsk økonomi har stoppet opp.

Read more:
http://www.dn.no/nyheter/2016/12/07/0912/Makrookonomi/-viser-at-man-kanskje-var-litt-raske-med-a-friskmelde-norsk-okonomi