Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) – Forskjellen mellom USA og Europa har bare eksplodert