Beräkning av tröskelräntan (NOK)

Beräkning av tröskelräntan (NOK)
August 19, 2021 Nordkinn Asset Management

Vid beräkning av tröskelräntan för fastställande av eventuellt prestationsbaserat arvode använder Nordkinn 3 månaders statsränta. För våra fonder Nordkinn Asset Management Fixed Income Macro NOK B och Nordkinn Asset Management Fixed Income Macro NOK E används den syntetiska ränteserien för statsskuldväxlar i Norge, vilken fram till den 30 juni 2021, publicerats på Norges Banks hemsida. Från och med den 1 juli 2021 finns endast historiska noteringar tillgängliga. Det kommer därför inte längre vara möjligt att beräkna tröskelräntan med räntor från Norges Banks hemsida. Nordkinn använder därför Nordic Bond Pricing (NBP) som ny leverantör av tremånaders statsränta. Valet av leverantör gjordes mot bakgrund till att NBP använder en väletablerad beräkningsmetodik, samt att den nya räntan kommer att vara i praktiken identisk med den Norges Bank tidigare publicerat. Detta har inte någon påverkan på andelsägaren som inte behöver agera på denna ändring.

Nordkinn Asset Management Fixed Income Macro NOK B:
Ny tröskelränta från: NOGOVD3M, NBP Norwegian Government Duration 0,25 Index NOK (tidigare ST1X Norsk stat 0,25 Duration)
Nordkinn Asset Management Fixed Income Macro NOK E:
Ny tröskelränta från: NOGOVD3M, NBP Norwegian Government Duration 0,25 Index NOK (tidigare ST1X Norsk stat 0,25 duration)