Our Chief Economist in msn.com – Virusfrykt førte til kjempefall på Oslo Børs