Our Chief Economist in Finansavisen (paper) – Innertiere med SSB-kjøring

Our Chief Economist in Finansavisen (paper) – Innertiere med SSB-kjøring
January 30, 2017 Nordkinn

Innertiere med SSB-kjøring

De brukte SSB-modeller til å analysere utslagene av “urealistiske” fall i oljeprisen og oljeinvesteringene, og traff.

Read more in the paper edition of Finansavisen (30.01.2017)