Our Chief Economist in Finansavisen – Kjøper norsk stat mot euro- og svensk stat

Our Chief Economist in Finansavisen – Kjøper norsk stat mot euro- og svensk stat
March 7, 2017 Nordkinn

Kjøper norsk stat mot euro- og svensk stat

-Oppgangen i inflasjon i eurosonen kommer til å være av en langvarig karakter, selv om energiprisene stabiliserer seg, sier Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management.

Les mer om posisjoneringen for høyere inflasjon i Eurosonen i Finansavisen 7.Mars 2017 (s.11)