Our Chief Economist in e24.no – Tror på høyere renter og sterkere dollar

Our Chief Economist in e24.no – Tror på høyere renter og sterkere dollar
November 18, 2016 Nordkinn

Tror på høyere renter og sterkere dollar

Den økonomiske aktiviteten i USA har tatt seg opp i høst fra første halvår og arbeidsmarkedet utvikler seg i positiv retning, i tillegg til at inflasjonen har steget noe. Det er disse faktorene, fremfor hvem som er president, som er viktige for Nordkinn.

Read more:
http://e24.no/boers-og-finans/aksjer/norsk-hedgefond-satser-paa-sproe-trump-verden/23849884