Our Chief Economist in e24.no – Tidspunktet er ikke riktig nå