Our Chief Economist in e24.no – Svenske boligpriser får skylden for kronefall

Our Chief Economist in e24.no – Svenske boligpriser får skylden for kronefall
November 16, 2017 Nordkinn

Pustepause for kronen etter de siste dagers «juling» av kronekursen.

Svenske boligpriser får skylden for kronefall

– Deler av det som skjer kan ha sammenheng med at globale investorer har en mer pessimistisk utsikt for fremvoksende markeder som Kina og ser mer risiko i land som Tyrkia. Det smitter over på valutaer som er små og har en viss råvareandel, sa han til E24 onsdag.

– En annen forklaring er svakere boligmarkeder i Skandinavia, særlig Norge og Sverige. Investorene har fått med seg boligprisfallet. Når jeg snakker med internasjonale aktører er boligmarkedet det første de spør om, sier han.

Les mer: https://e24.no/boers-og-finans/norsk-krone/svenske-boligpriser-faar-skylden-for-kronefall/24188389

Read more (In english)