Our Chief Economist in e24.no – Kraftig kronefall

Our Chief Economist in e24.no – Kraftig kronefall
May 29, 2018 Nordkinn

Italienske statsrenter med kort løpetid, nærmere bestemt den toårige statsrenten, skyter opp tirsdag.

– Det er korte renter som går mest, og det ser man typisk når bekymring rundt statsfinanser begynner å bli mer alvorlig, sa sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i hedgefondet Nordkinn Asset Management til E24

Les mer: https://e24.no/boers-og-finans/valuta/kraftig-kronefall-dette-er-store-utslag/24345664

Read more (In English)