Nordkinn Asset Management

Skapande och bevaring av värdetillväxt

Nordkinn Asset Management skapar och bevarar värdetillväxt för våra investerare genom maximering av risk-justerad absolut avkastning. Denna strävan uppnår vi genom vårt unika team och vår lokala närvaro.

Nordkinn Asset Management grundades 2012 av sju specialister inom området absolut avkastning med lång erfarenhet inom kapitalförvaltning, riskhantering och kundvård. Tillsammans har vi mer än 100 års erfarenhet från kapitalmarknaden, med tonvikt på ränte- och valutamarknaderna ur ett makroperspektiv.

Nordkinn Asset Management och fonderna som bolaget förvaltar, står under tillsyn av den svenska Finansinspektionen (FI). Nordkinn Asset Management är godkjänt AIF (Alternative Investment Fund) förvaltar av Finansinspektionen.