Nordkinn Asset Management

skaper og bevarer verdier

Nordkinn Asset Management skaper og bevarer verdier for våre investorer ved å maksimere risikojustert absolutt avkastning. Vi oppnår dette gjennom vårt unike team og vår lokale ekspertise.

Nordkinn Asset Management ble grunnlagt av syv markedsspesialister med lang erfaring innenfor økonomisk analyse, investeringsbeslutninger, risikostyring og kundeoppfølging. Til sammen har vi mer enn 100 års erfaring fra markedet, med hovedvekt på FX/Fixed Income og absolutt avkastning.

Nordkinn Asset Management (og fond) er en autorisert forvalter av Alternative Investeringsfond (AIF) og står under Svenske Finansinspektionen’s (FI) tilsyn, og fondene er godkjent spesial-AIF (Alternative Investment Fund) forvalter ihht. AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) av Svenske Finansinspektionen.

Merk at spesialfond (“hedgefond“), i henhold til norsk lov, kun kan tilbys profesjonelle investorer i Norge.